Samtykkeerklæring til behandling af person-oplysninger i forbindelse med prisberegninger

version 1.0.0


For at efterkomme dit ønske om at modtage din online prisberegning behandler Lilje-huset A/S en række nødvendige personoplysninger om dig.

Behandlingen vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og i henhold til Lilje-huset A/S’ Underretning om indsamling af personoplysninger (Persondatapolitik).

Ved at indsende dine personoplysninger, og herved bestille din prisberegning til digital levering, giver du samtykke til, at Lilje-huset A/S behandler følgende almindelige personoplysninger:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Eventuel byggeadresse
  • Andre personoplysninger som du aktivt afgiver ved prisberegningen

Formål
Lilje-huset A/S kan anvende personoplysningerne i anonymiseret form til statistik samt optimering af vores markedsføring og indhold.

Periode for opbevaring
Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige. Opbevaringsperioden ved online prisberegninger er op til 1 år.

Dine rettigheder
Du kan tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet personoplysninger om dig. Henven-delse herom kan ske til: lilje-huset@lilje-huset.dk.

For så vidt angår dine øvrige rettigheder henvises til Lilje-huset A/S’ Underretning om indsamling af personoplysninger (Persondatapolitik).

Dataansvarlig

Lilje-huset A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32
5220 Odense SØ
Telefon: 6614 4677
Email: lilje-huset@lilje-huset.dk

Cvr-nr. 34755116