Materialer & Byggesnit

Gældende for Nordsø Eksklusiv og Nordsø Eksklusiv Romantik

Byggesnit

Nordsø Eksklusiv

Nordsø Eksklusiv Romantik

Materialer

Tømrer- og snedkerarbejdet

Ydervægge, U-værdi center 0,15

30 cm kraftig konstruktion i alt 215 mm isole­ring i to lag.
Lodret stolpeskellet udført af 45x145 regler med 145 mm isolering kl. 34 mellem stolperne. Udvendigt monteres 12 mm OSB3 plade som vindspærre samt vindafstivning og herpå 22x95 mm vandret forskalling som underlag og hulrum.

For NORDSØ EKSKLUSIV afsluttes der med lodret specielforarbejdet beklædning i gran med faset kant i dimension 33x145 / 16x95 mm, der monteres efter ”1 på 2 princip” og nederst med skråsnit som drypnæse. For NORDSØ EKSKLUSIV ROMANTIK ændres den udvendige facadebeklædning til 28x145 mm vandretliggende klinkbeklædning m. kantlister ved vinduer samt på alle ud- og indvendige hjørnesamlinger.

Indvendigt dampspærre monteret på stolpekonstruktionen. Herpå vand­ret 38x68 mm lægte og yderligere 70 mm isolering kl. 37 mellem lægterne. Indvendigt beklædes med 16x115 mm lodrette profilbrædder i gran. På vægge i brusenicher og bag evt. spa-pool monteres 15 mm fibergips. 

Synlige remme under overdækkede terrasser udføres i 90x200 mm limtræ, som afsluttes med aluinddækning på synlige ender. Remme understøttes ifølge stueplan af runde Ø150 mm limtræsøjler m. fodbeslag i galvaniseret stål.

Skillevægge
10 cm kraftig skillevæg opbygget af 38x68 mm skelet og beklædt på begge sidder med 16x115 mm lodrette profilbrædder i gran. I Romantik med fyr. Lydisoleringen udført med 70 mm isolering kl. 37. 

Tag, U-værdi center 0,11
50 cm kraftig konstruktion i alt 340 mm isole­ring i to lag.

Taghældning på 25 grader med loft til kip. 45x245 mm bjælkespær med tilsvarende 245 mm isolering kl. 37 mellem spærene. Diffusionsåbent Duko klassificeret undertag, 25x50 mm klemlister, 45x73 mm taglægter. Udvendigt afsluttes med betontagsten i sort. Indvendigt dampspærre monteret på spærene og herpå påforing af 45x95 mm regler med tilsvarende 95 mm isole­ring kl. 34 mellem reglerne. Indvendigt afsluttes med 16x115 mm profilbrædder i gran. 

Synlig kipbjælke i limtræ dimensioneret efter husets statik og afsluttet udvendigt med aluinddækning på enderne. Kipbjælke understøttes indvendigt af limtræssøjler som enkelte steder er synlige i huset. Kehlpartier i vinkelhuse er synlige og udføres i limtræ.

Vindskeder udføres med to stk. 21x220 mm brædder i gran, hvor tagstenene skæres ned i det øverste bræt. Sterne afsluttes med 21x145 mm brædder i gran. Der monteres alutagfod samt zink tagrender med nedløb. I alle udhæng samt under overdækkede terrasser monteres 16x95 mm brædder som underbeklædning. 

Gulvbelægning
I stuer og værelser udlægges 2 mm gulvunderlag m. dampspærre. Herpå monteres 15x185x1900 mm flydende fyr lamelplankegulv. 

Specielt for udhus/redskabsrum
Vægge mod hovedhuset beklædes med 12 mm OSB3 plader og isoleres som øvrige ydervægge. Ydervægge i udhuset udføres som stolpeskelet med udvendigt monteret OSB3 plade, forskalling og facadebeklædning som den øvrige del af huset. Stolpeskelettet isoleres ikke, og der monteres ikke dampspærre, vandret lægte og beklædning indvendigt. Ligeledes isoleres og beklædes tagkonstruktionen ikke, hvorved der ikke monteres dampspærre, påforing og beklædning. Der monteres ikke gulvbelægning. Døren udføres som uisoleret revledør beklædt på ydersiden som det øvrige hus og monteret med galvaniserede T-hængsler og stalddørsgreb.

Vinduer og døre, U-værdi center glas 0,7
Udvendige døre og vinduer er DVC-mærkede og udføres i fingerskarret limtræ af fyr kernetræ. Oplukkelige vinduer er som udgangspunkt sidehængslede med bremse, men enkelte er topstyrede. Almindelige døre monteres med dobbeltcylinder og L-formet greb i stål. Hæve/-skydedøre monteres med indvendig greb og cylinder. Vinduer til kip jf. facader. Alle elementer leveres med 3-lags lavenergiglas med varmkant, U-værdi center 0,7. Under vinduer monteres aluafslutning. 

For NORDSØ EKSKLUSIV ROMANTIK leveres udvendige døre og vinduer med sprosser ifølge stueplan- og facadetegninger. Sprosser udføres som 24 mm pålimede energisprosser. Hæve-skyde-døre erstattes af dobbeltdøre og glastrekanter i gavle udgår. I vinduer afsluttes nederst med vindueskarm i 25x200 mm limtræ.

Udluftning 
Der etableres udluftning i henhold til gæld­ende regler. I køkken, badeværelse, gæstebadeværelse og bryggers-entre er der udluftningsventil i loft ført over tag. Endvidere emhætte i køkken. I alle værelser etableres udluftning som ventiler i vinduesrammerne. I stuen monteres ligeledes nødvendigt antal ventiler i vinduesrammer efter gældende regler. I bad og bryggers-entre ventilation under døren fra adgangsrummet. I sauna ventilation under døren samt gennem ventil i væg.

Hems
Der etableres hems med placering og størrelse som fremgår af de enkelte stueplaner (grå
skravering). Gulvbelægning udføres af 20x135 mm fyrretræsplanker. Der monteres gelænder langs frie kanter samt udtræksstige på væggen.

Træterrasse
De store træterrasser udføres med dæk i specielprofilerede fyrretræsplanker 32x145 mm, som monteres på gulvstrøer, der monteres på tværliggende vanger. Vangerne understøttes af betonstolpesten med ankerjern samt lecablokke. Der monteres ikke gelænder, trapper eller reposer. Træterrassens placering og omfang fremgår af de enkelte stueplaner.

Indvendige døre og lister
Indvendige døre udføres som glatte døre modul 8, med bundstykke i hårdttræ. Dørene leveres i hvid og monteres med L-formet dørgreb i stål.

Til bryggers-entre monteres glasdør. Saunadør i glas.

Der monteres 21x119 mm lysninger i fyr omkring udvendige døre og vinduer. 14x65 mm gerigter monteres omkring såveI udvendige døre og vinduer som indvendige døre. Endvidere 14x65 mm fodliste (undtaget badeværelser) samt 15x21 mm skyggeliste.

Inventar
Eksklusivt inventar fra Svane Køkkenet til køkken, bryggers-entre, badeværelse og gæstebadeværelse og værelser.

Elementer udført med 16 mm korpus i spån-plade belagt med hvid melamin. Frisider lakeres i lågefrontens farve eller fineres med træsort svarende til lågevalg. Alle låger leveres med softluk hængsler. Luxskuffer med metalsider og bund i spånplade belagt med melamin. Skuffer leveres med fuldt udtræk og softluk. Stort udvalg i greb.

Til køkken, bryggers-entre, badeværelse og gæstebadeværelse er der et stort udvalg i lågefronter. 

Til garderobeskabe leveres fronten som Deco Hvid.

Køkken indrettes ifølge stueplan. Underskabe udføres med tre skuffer eller låge og to hylder som angivet på stueplan. Vaskeskab leveres med affaldsposeholder og gummibund. Lågefront med greb til fuldintegreret opvaskema­skine. Ovn indbygget i højskab med to hylder eller i underskab m. skuffe nederst. Tomt skabskorpus for køle/frys. Der leveres en bestik­indsats i plast. I huse med overskabe leveres de med 1 hylde og indbygget LED-spot på undersiden af hvert skab. Endvidere overskab for indbygningsemfang med krydderihylde bag låge. Blændsider udføres i MDF, der lakeres i samme farve som lågefront eller fineres i træsort som lågefront. Sokler med front i alulaminat. 30 mm laminatbordplade (stort udvalg i laminater). Lækker nedfældet vask i rustfri stål og med hanehul. 

Bryggers-entre indrettes ifølge stueplan. Underskabe leveres med to hylder og vaskeskab uden indretning. Sokler med front i alulaminat. 30 mm laminatbordplade (stort udvalg i laminater). Lækker nedfældet vask i rustfri stål og med hanehul.

Badeværelse leveres med vaskearrangement bestående af underskab med to dybe skuffer i bredde 90 cm eller 120 cm. På skabet monteres meget lækker helstøbt bordplade/vask i hvid. I badeværelser med vaskemaskine monteres der over vaskemaskinen hvid laminatbord­plade samt overskab med to hylder.

Gæstebad leveres med vaskearrangement bestående af 60 cm bredt underskab uden indretning. På skabet monteres meget lækker helstøbt bordplade/vask i hvid. I Nordsø Eks­klusiv 126V dog 90 cm bredt arrangement som i øvrige badeværelser.

Højskab for vandindføring, vandvarmer og fordelerarrangement placeret ifølge stueplan. Skabet leveres uden indretning og med lågefront som matcher øvrige låger i rummet, hvor skabet er placeret.

Garderobeskabe ifølge stueplan. Udført som 80 cm brede kombiskabe med 5 hylder og en bøjlestang. Alternativt som 50 cm bredt skab med 5 hylder eller hylde og bøjlestang.

Malerarbejde

Udvendigt
Vægbeklædning er imprægneret og males fulddækkende i valgfri farve (Lilje-husets standard­udvalg). Afdækningskasse for varmepumpe males i husets farve. Sterne og vindskeder er imprægneret og males fulddækkende sort.

Remme, terrassestolper og underbrædder i tagudhæng males fulddækkende i hvid. Døre og vinduer fabriksmales i hvid. Terrassebrædder leveres imprægneret, men uden yderligere behandling. 

Indvendigt
Væg- og loftbeklædning leveres hvidpoleret fra fabrik. Skyggelister, udvendige døre og vinduer leveres fa­briksmalet i hvid. Lysninger, gerigter, dørkarme, fodlister, skurelister, gelænder omkring hems, stige til hems, limtræsbjælker, limtræsstolper og kehlpartier males i hvid. Fyrre­træsgulve leveres hvidolieret og uden yderligere behandling.  

For NORDSØ EKSKLUSIV ROMANTIK leveres indvendige profilbrædder på vægge og lofter i fabriksmalet heldækkende hvid. Sømhuller spartles ikke. Vindueskarme i limtræ males fulddækkende hvide.

Fundament

Omfatter støbt randfundament til frostfri dybde 90 cm under terræn samt 20 cm lecablok over terræn som tyndpudses. Desuden punktfundamenter for ind- og udvendigt bærende stolper.

Der istøbes nødvendige forankringer samt eventuelle stålsøjler i randfundamentet

Gulve udføres som terrændæk med afrettet sand/gruslag (inkl. afrømning af optil 25 cm muld), 300 mm polystyren isolering kl. 41 samt 10 cm betondæk med istøbt 6015 armeringsnet og klargjort til montage af flydende gulve eller klinker, inklusiv støbning af betonlag i brusenichen. U-værdi center terrændæk gulve 0,11.

Alle nødvendige afløb føres 50 cm udenfor sokkel. Gulvafløb i brusenicher afsluttes med forkromet rist.

I en afstand på ca. 2,0 m omkring fundamentet udlægges komprimeret sand/gruslag til brug som gangareal for håndværkere, der skal opføre huset. Alt afrømmet og udgravet overskudsjord lægges i depot på grunden tæt ved byggefeltet. Evt. bortskaffelse er ekskl.

Murerarbejde

Vådrumssikring bag klink i badeværelse og gæstebad. 

På gulve i badeværelse, gæstebad, bryggers-entre, entre samt køkken og evt. gang lægges klinkebelægning.

I badeværelser og gæstebadeværelser føres klinken op bag vægbeklædningen. 

På vægge i brusenicher opsættes klinker og lodrette udvendige hjørner afsluttes med alu fliseliste. På vægge bag spa-pool opsættes ligeledes klinker, som afsluttes med alu fliseliste mod den øvrige vægbeklædning. I gæstebadeværelser under 3,25 m2 opsættes klinker på alle vægge i rummet.

Stor valgfrihed i klinker (Lilje-husets standard­udvalg). 

Vand- og sanitetsinstallation

Vandinstallation omfattende indføring af vand og fordeling gennem højskab (mærket V.V. på stueplan) samt montering af el-vandvarmer i skabet. Rør-installation udføres i Pex-rør. 

Lækre kvalitetsarmaturer Damixa Clover i krom bestående af et-grebs armatur i køkken og bryggers-entre samt et-grebs armatur med push-up ventil ved håndvaske i badeværelse og gæstebad. I brusenicher monteres termostatarmatur og krom brusehoved på glide­stang. 

Til alle badeværelser og gæstebadeværelser leveres toiletpapirholder og 4 håndklædekroge i krom.

Toilet leveres i hvid Clean sanitetsporcelæn med 2/4 l dobbeltskyl samt fresh doserings­løsning i skylleknappen. Hvidt sæde med softluk. 

Der monteres udvendig frostsikret (selv-drænende) vandhane.

I enkelte modeller monteres 140x140 cm hjørne spa-pool med 6 kw varmelegeme, elektronisk styring, vand- og luftmassage, auto­matisk vandpåfyldning, tørring og håndbruser m.m. 

El-installation

El omfatter lys-, ovn-, kogeplade-, opvaskemaskine-, vaskemaskine- og varmeinstallation, alt udført ifølge gældende bestemmelser. Der monteres HPFI beskyttelsesrelæ, gruppetavle og udvendig vandtæt målerkasse. Gruppetavlen placeres indvendigt ifølge stueplan og udføres forsænket med hvid låge. 

Der monteres stikkontakter og lampesteder i henhold til gældende forskrifter. 

I badeværelse, gæstebad og bryggers-entre monteres i loftet kipbare og energibesparende LED-indbygningsspot i rustfri stål. Over bordplade i badeværelse og gæstebad monteres spejl i bredde 60, 90 cm eller 120 cm og med to indbyggede LED-lysfelter.

Ved udvendige døre samt overdækkede terrasser monteres i udhænget kipbare og energi­besparende LED-indbygningsspot i grafitgrå alu. I redskabsrum monteres væglampe. Der monteres én udvendig stikkontakt.

Der monteres røgalarm tilsluttet strømforsyning og med batteribackup. 

I badeværelser med spa-pool monteres elektrisk udsugning i loft. Endvidere installation for sauna med ovn og saunalampe samt installation for spa-pool, hvor dette indgår i huset. 

Opvarmning af værelser, badeværelse, gæstebadeværelse og bryggers/entre sker ved termostatstyrede el-radiatorer dimensioneret efter de enkelte rum. Endvidere monteres en el-radiator i stue/alrum/køkken som supple­ringsvarme. Endvidere el-gulvvarme i badeværelse og gæstebadeværelse.

Stue/alrum/køkken opvarmes med energibesparende og svanemærket 6,5 kw luft-luft varmepumpe med placering af inde- og udedel ifølge stueplan. Varmepumpen leveres med 10-graders funktion for opvarmning af hele huset i vinterhalvåret. Udvendigt etableres el-installation med sikkerhedsafbryder for varmepumpen. Der monteres afdækningskasse i træ med låg og jalousisider omkring varmepumpen. 

Hårde Hvidevarer

I højskab placeres stort køle/fryseskab med front i rustfri stål, energi E, brutto 220 l køl og 110 l frys, selvafrimende. 

I højskab eller underskab afhængig af hustype placeres indbygningsovn i rustfri stål, energi A med varmluft, minutur og stegetermometer. 

Nedfældet keramisk kogeplade m. touch be­tjening, børnesikring og restvarmeindikator. 

I et overskab monteres lydsvagt emfang i sort/rustfri stål m. LED-lys. I modeller uden overskabe monteres lydsvag frithængende emfang i rustfri stål m. LED-lys.

Under køkkenbordplade monteres fuldintegreret opvaskemaskine, 46 DB, energi D.

I badeværelse eller bryggers-entre monteres vaskemaskine, energi D, 8 kg. 1.400 omdr.