Find model

Nordsø Basis 60L-B


VIS

VISES

Nordsø Basis 73L


VIS

VISES

Materialer

Energirigtige kampagne-sommerhuse

Kampagnemodellerne er blandt markedets bedst isolerede og tager udgangspunkt i Nordsø Basis som Nøgleklar leverance. Prisen inkluderer det sædvanlige udstyr jf. beskrivelsen i brochuren Nordsø Basis* og som eksempler kan nævnes:

 • 340 mm isolering i tag, U-værdi center 0,11
 • 300 mm isolering i gulv, U-værdi center 0,11
 • 215 mm isolering i ydervæg, U-værdi center 0,15
 • 3-lags lavenergiglas i døre og vinduer, U-værdi center glas 0,7
 • Udvendig facadebeklædning malet heldækkende
 • Stern, vindskeder og underbrædder malet heldækkende
 • Plasttagrender med nedløb
 • Indvendig beklædning hvidpoleret
 • Indvendige bjælker og lister malet heldækkende hvid
 • Luft-luft varmepumpe, energi AA
 • Hvidevarepakke med køle/frys, indbygningsovn, nedfældet kogeplade, emfang, opvaske- og vaskemaskine
 • Indbyggede LED-spot i udvendigt tagudhæng
 • El-gulvvarme og spejl m. LED-lys i bad
 • Udvendig frostsikret vandhane
 • Bortskaffelse af byggeaffald
 • Entrepriseforsikring (all-risk)

Ekstra inkluderet i priserne:

 • Glastrekanter over vinduespartier i gavl af stue – alrum
 • Træterrasse i forlængelse af stue – alrum
 • 6 kvm hems med stige, gelænder og el-installation
 • Garderobeskabe ifølge grundplan
 • Udvendig skjuler til varmepumpe

Se komplet materiale beskrivelse under Nordsø Basis Kampagnemodellerne leveres kun som Nøgleklart

LukLæs mere

Energirigtige kampagne-sommerhuse

Kampagnemodellerne er blandt markedets bedst isolerede og tager udgangspunkt i Nordsø Basis som Nøgleklar leverance. Prisen inkluderer det sædvanlige udstyr jf. beskrivelsen i brochuren Nordsø Basis* og som eksempler kan nævnes:

 • 340 mm isolering i tag, U-værdi center 0,11
 • 300 mm isolering i gulv, U-værdi center 0,11
 • 215 mm isolering i ydervæg, U-værdi center 0,15
 • 3-lags lavenergiglas i døre og vinduer, U-værdi center glas 0,7
 • Udvendig facadebeklædning malet heldækkende
 • Stern, vindskeder og underbrædder malet heldækkende
 • Plasttagrender med nedløb
 • Indvendig beklædning hvidpoleret
 • Indvendige bjælker og lister malet heldækkende hvid
 • Luft-luft varmepumpe, energi AA
 • Hvidevarepakke med køle/frys, indbygningsovn, nedfældet kogeplade, emfang, opvaske- og vaskemaskine
 • Indbyggede LED-spot i udvendigt tagudhæng
 • El-gulvvarme og spejl m. LED-lys i bad
 • Udvendig frostsikret vandhane
 • Bortskaffelse af byggeaffald
 • Entrepriseforsikring (all-risk)

Ekstra inkluderet i priserne:

 • Glastrekanter over vinduespartier i gavl af stue – alrum
 • Træterrasse i forlængelse af stue – alrum
 • 6 kvm hems med stige, gelænder og el-installation
 • Garderobeskabe ifølge grundplan
 • Udvendig skjuler til varmepumpe

Se komplet materiale beskrivelse under Nordsø Basis Kampagnemodellerne leveres kun som Nøgleklart

Leveringsbetingelser

Priser

Priser er gældende fra 1. juni 2021. Alle priser er inkl. 25 % moms og gælder som faste priser til byggeriet er gennemført. Priserne er inkl. transport og opførelse samt bortskaffelse af byggeaffald fra Lilje-husets aktiviteter. Udvendige installationer for el, vand, kloak, regnvand, evt. andre stikledninger samt etablering af byggestrøm og byggevand er ikke inklu­deret. Slutrengøring, havearbejde samt anlæg af fliser, indkørsel, dræn mv. er ligeledes ikke inkluderet.

Priserne omfatter desuden entrepriseforsikring uden selvrisiko, arkitekthonorarer, tegninger, byggesagsbehandling, ansøgning om byggetilladelse samt administration af byggeriet til husets aflevering. Udlæg til fornødne attester, ejendomsoplysninger, kommunalt gebyr for byggetilladelse, landinspektør til afsætning af huset og evt. forundersøgelse, jordbundsundersøgelse, geoteknisk tilsyn samt forbrug af byggevand og byggestrøm er ikke inkluderet. Ligeledes er evt. tilslutningsbidrag for el, antenne, fiber, vand og kloak ikke inkluderet.

Levering (vest for Storebælt)

Priserne er gældende for opførelse i Jylland, på Fyn og Langeland. Øer, der har broforbindelse (med undtagelse af Storebæltsbroen) fra ovennævnte landsdele er også omfattet af priserne. På øer der besejles med færge afgives fast tilbud.

Levering (øst for Storebælt)

Priserne er gældende for opførelse på Sjælland, Lolland og Falster. Øer, der har broforbindelse (med undtagelse af Storebæltsbroen) fra ovennævnte landsdele er også omfattet af priserne. På øer der besejles med færge afgives fast tilbud.

Grundens beskaffenhed

Der tages forbehold for jordbundens beskaffenhed. Således forudsættes bæredygtigt leje i forudsatte funderingsdybder og afrømning af max. 25 cm muld/vækstlag. Ligeledes for-udsættes det at gravearbejde mv. kan ske uden ulempe fra tilstrømmende grund- eller overfladevand, samt at støberender kan udgraves uden sammenskridning. Der forudsættes en plan grund. Byggefeltet skal være ryddelig­gjort, og der skal kunne køres frem til fundamentet med tunge lastvogne.

Eventuelle omkostninger til ekstrafunde­ring som følge af jordbundens beskaffenhed, grundvandssænkning som følge af høj grundvandsstand, ekstra sokkel eller planering som følge af skrånende terræn og ryddeliggørelse af grund, er således ikke inkluderet. Ligeledes er etablering af kørevej frem til byggefeltet ikke inkluderet. Så vidt det er muligt udarbejdes fast pris på ovenstående, som afhænger af grunden, byggeprojektet og husplaceringen.

Der tages forbehold for arkæologiske fund, forurening og vandårer samt andre hindringer i jorden som eksempelvis gamle fundamenter, træstubbe, sten, drænledninger, andre ledningsføringer mv.

Betaling

Tryghed i valget af byggepartner er netop nu vigtigere end nogensinde. Lilje-huset A/S fremstår som en velkonsolideret og yderst solid virksomhed, der er totalt selvfinansierende. Gennem 15 år er vi blevet ratet med den højeste kreditværdighed AAA fra Bisnode.

Derfor skal du første betale ved husets aflevering.

Ved Nøgleklare leverancer betales kr. 5.000 ved entrepriseaftalens indgåelse, 95 % en uge efter husets aflevering og restbeløbet betales først tre uger efter aflevering.

Ved Medbyg leverancer betales kr. 5.000 ved entrepriseaftalens indgåelse, 75 % af entreprise­summen, når huset er rejst og lukket (aflevering til Medbygger) og restbeløbet betales 90 dage efter rentefrit.

Ved SuperMedbyg leverancer betales kr. 5.000 ved entrepriseaftalens indgåelse, 90 % af entreprisesummen, når huset er rejst og lukket (aflevering til SuperMedbygger) og restbeløbet betales 60 dage efter rentefrit.

Eventuelle udlæg som beskrevet i afsnittet priser, forfalder under alle leveranceformer ved anmodning.

Bygherren skal stille sikkerhed i form af bankgaranti eller deponering. Bygherren afholder selv alle omkostninger i forbindelse med finansiering og sikkerhedsstillelse.

Fast leveringstid

Lilje-huset® garanterer huset afleveret til en fast tid. Når byggeriet er færdiggjort afleveres det til kunden ved en gennemgang af huset og færdigmeldes til kommunen. Såfremt afleve­ringsfristen mod forventning overskrides som følge af entreprenørens forhold, betales dagbøde til aflevering finder sted.

2 års Garanti – 10 års mangelansvar

Der er opført mere end 4400 LILJE-HUSE i Danmark. Den erfaring, der er opnået herigennem, er en sikkerhed for dig ved gennemførelsen af dit byggeri.

Lilje-huset® opføres af gode materialer og i en flot håndværksmæssig kvalitet og finish. Lilje-huset® yder 2 års 100 % garanti på alle arbejder og leverancer.

For almindelige forbrugervarer som eksempelvis hvidevarer gælder dog købelovens bestemmelser medmindre andet er angivet fra producenten.

Herudover hæfter Lilje-huset® i op til 10 år for skjulte mangler ved byggeriet jf. bestemmelserne i Forældelsesloven.

Forsikring

Entrepriseforsikring (all risk) uden selvrisiko er inkluderet i prisen og tegnes af Lilje-huset®.

Projektforslag

Vores byggerådgivere hjælper dig med udarbej­delsen af en økonomisk oversigt på det projekt, som dækker din families ønsker og behov.

Gennem en løbende produktudvikling har vi altid bestræbt os på at være foran konkurrenterne i såvel kvalitet som design, og vi håber, at du i vores program kan finde den planløsning, der passer til din families ønsker og behov.

Hvis du i vores program alligevel ikke finder den planløsning, der passer dig, udarbejder vores tegnestue gerne et alternativt forslag. Der tages dog altid udgangspunkt i en af mo­dellerne i vores kataloger.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl i vores salgsmateriale. Priser og betingelser er kun gældende til nye foreligger.

Da der løbende foretages produktudvikling ligesom varer udgår af produktion, forbeholdes ret til mindre ændringer i konstruktion og materialevalg.

Billeder af huse kan indeholde ekstraudstyr. Møbler, som er indtegnet på stueplaner er ikke inkluderet i priserne.

Ophavsret

Alle tegninger i vores salgsmateriale og brochure er beskyttet af ophavsret og må kun anvendes i forbindelse med opførelse af et fritids­hus leveret af Lilje-huset A/S.

LukLæs mere

Priser

Priser er gældende fra 1. juni 2021. Alle priser er inkl. 25 % moms og gælder som faste priser til byggeriet er gennemført. Priserne er inkl. transport og opførelse samt bortskaffelse af byggeaffald fra Lilje-husets aktiviteter. Udvendige installationer for el, vand, kloak, regnvand, evt. andre stikledninger samt etablering af byggestrøm og byggevand er ikke inklu­deret. Slutrengøring, havearbejde samt anlæg af fliser, indkørsel, dræn mv. er ligeledes ikke inkluderet.

Priserne omfatter desuden entrepriseforsikring uden selvrisiko, arkitekthonorarer, tegninger, byggesagsbehandling, ansøgning om byggetilladelse samt administration af byggeriet til husets aflevering. Udlæg til fornødne attester, ejendomsoplysninger, kommunalt gebyr for byggetilladelse, landinspektør til afsætning af huset og evt. forundersøgelse, jordbundsundersøgelse, geoteknisk tilsyn samt forbrug af byggevand og byggestrøm er ikke inkluderet. Ligeledes er evt. tilslutningsbidrag for el, antenne, fiber, vand og kloak ikke inkluderet.

Levering (vest for Storebælt)

Priserne er gældende for opførelse i Jylland, på Fyn og Langeland. Øer, der har broforbindelse (med undtagelse af Storebæltsbroen) fra ovennævnte landsdele er også omfattet af priserne. På øer der besejles med færge afgives fast tilbud.

Levering (øst for Storebælt)

Priserne er gældende for opførelse på Sjælland, Lolland og Falster. Øer, der har broforbindelse (med undtagelse af Storebæltsbroen) fra ovennævnte landsdele er også omfattet af priserne. På øer der besejles med færge afgives fast tilbud.

Grundens beskaffenhed

Der tages forbehold for jordbundens beskaffenhed. Således forudsættes bæredygtigt leje i forudsatte funderingsdybder og afrømning af max. 25 cm muld/vækstlag. Ligeledes for-udsættes det at gravearbejde mv. kan ske uden ulempe fra tilstrømmende grund- eller overfladevand, samt at støberender kan udgraves uden sammenskridning. Der forudsættes en plan grund. Byggefeltet skal være ryddelig­gjort, og der skal kunne køres frem til fundamentet med tunge lastvogne.

Eventuelle omkostninger til ekstrafunde­ring som følge af jordbundens beskaffenhed, grundvandssænkning som følge af høj grundvandsstand, ekstra sokkel eller planering som følge af skrånende terræn og ryddeliggørelse af grund, er således ikke inkluderet. Ligeledes er etablering af kørevej frem til byggefeltet ikke inkluderet. Så vidt det er muligt udarbejdes fast pris på ovenstående, som afhænger af grunden, byggeprojektet og husplaceringen.

Der tages forbehold for arkæologiske fund, forurening og vandårer samt andre hindringer i jorden som eksempelvis gamle fundamenter, træstubbe, sten, drænledninger, andre ledningsføringer mv.

Betaling

Tryghed i valget af byggepartner er netop nu vigtigere end nogensinde. Lilje-huset A/S fremstår som en velkonsolideret og yderst solid virksomhed, der er totalt selvfinansierende. Gennem 15 år er vi blevet ratet med den højeste kreditværdighed AAA fra Bisnode.

Derfor skal du første betale ved husets aflevering.

Ved Nøgleklare leverancer betales kr. 5.000 ved entrepriseaftalens indgåelse, 95 % en uge efter husets aflevering og restbeløbet betales først tre uger efter aflevering.

Ved Medbyg leverancer betales kr. 5.000 ved entrepriseaftalens indgåelse, 75 % af entreprise­summen, når huset er rejst og lukket (aflevering til Medbygger) og restbeløbet betales 90 dage efter rentefrit.

Ved SuperMedbyg leverancer betales kr. 5.000 ved entrepriseaftalens indgåelse, 90 % af entreprisesummen, når huset er rejst og lukket (aflevering til SuperMedbygger) og restbeløbet betales 60 dage efter rentefrit.

Eventuelle udlæg som beskrevet i afsnittet priser, forfalder under alle leveranceformer ved anmodning.

Bygherren skal stille sikkerhed i form af bankgaranti eller deponering. Bygherren afholder selv alle omkostninger i forbindelse med finansiering og sikkerhedsstillelse.

Fast leveringstid

Lilje-huset® garanterer huset afleveret til en fast tid. Når byggeriet er færdiggjort afleveres det til kunden ved en gennemgang af huset og færdigmeldes til kommunen. Såfremt afleve­ringsfristen mod forventning overskrides som følge af entreprenørens forhold, betales dagbøde til aflevering finder sted.

2 års Garanti – 10 års mangelansvar

Der er opført mere end 4400 LILJE-HUSE i Danmark. Den erfaring, der er opnået herigennem, er en sikkerhed for dig ved gennemførelsen af dit byggeri.

Lilje-huset® opføres af gode materialer og i en flot håndværksmæssig kvalitet og finish. Lilje-huset® yder 2 års 100 % garanti på alle arbejder og leverancer.

For almindelige forbrugervarer som eksempelvis hvidevarer gælder dog købelovens bestemmelser medmindre andet er angivet fra producenten.

Herudover hæfter Lilje-huset® i op til 10 år for skjulte mangler ved byggeriet jf. bestemmelserne i Forældelsesloven.

Forsikring

Entrepriseforsikring (all risk) uden selvrisiko er inkluderet i prisen og tegnes af Lilje-huset®.

Projektforslag

Vores byggerådgivere hjælper dig med udarbej­delsen af en økonomisk oversigt på det projekt, som dækker din families ønsker og behov.

Gennem en løbende produktudvikling har vi altid bestræbt os på at være foran konkurrenterne i såvel kvalitet som design, og vi håber, at du i vores program kan finde den planløsning, der passer til din families ønsker og behov.

Hvis du i vores program alligevel ikke finder den planløsning, der passer dig, udarbejder vores tegnestue gerne et alternativt forslag. Der tages dog altid udgangspunkt i en af mo­dellerne i vores kataloger.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl i vores salgsmateriale. Priser og betingelser er kun gældende til nye foreligger.

Da der løbende foretages produktudvikling ligesom varer udgår af produktion, forbeholdes ret til mindre ændringer i konstruktion og materialevalg.

Billeder af huse kan indeholde ekstraudstyr. Møbler, som er indtegnet på stueplaner er ikke inkluderet i priserne.

Ophavsret

Alle tegninger i vores salgsmateriale og brochure er beskyttet af ophavsret og må kun anvendes i forbindelse med opførelse af et fritids­hus leveret af Lilje-huset A/S.


Kampagne sommerhus – Lidt mindre med meget mere

Lilje-huset A/S’ 2 kampagne sommerhuse tager udgangspunkt i Nordsø Basis serien, men med ændringer der lige giver huset det lille ekstra. Som eksempel kan nævnes glas trekanter i gavle, træterrasse, varmepumpe og hertil hørende varmepumpeskjuler.

Kampagne sommerhusene er som alle andre modeller ved Lilje-huset opført som velisolerede energirigtige huse med blandt andet:

 • 3-lags lavenergiglas i døre og vinduer
 • 340 mm isolering i tag
 • 300 mm i gulv og meget mere udstyr.

Alt i alt får du her et sommerhus med optimal pladsudnyttelse, uden at sprænge budgettet.