Fritidshuse siden 1970

– i mere end 50 år har vi opført over 4.700 fritidshuse langs de danske kyster. Skal vi også bygge dit?

Byggefirmaet Lilje-huset A/S

Hos Lilje-huset vægter vi tillid og tryghed i dit byggeri. Det har vi gjort i mere end 50 år og det fortsætter vi med. Det er blandt andet derfor du først betaler ved aflevering. Vi er med fra den første snak om hvilken hustype du ønsker, vi hjælper med tilpasninger og vi afleverer nøglerne med en grundig gennemgang af dit nye fritidshus.

”Vi bygger fritidshuse, som vi selv gerne ville købe og bo i. Derfor er det meget begrænset med tilkøb i et Lilje-hus.”

Når du vælger at bygge med Lilje-huset, vælger du helt automatisk en stor tryghed i valget af leverandør. Vi har i mere end 15 år haft den højeste kreditværdighed, AAA.

AAA Kreditvurdering

Den daglige ledelse udgøres i dag af adm. direktør Simon Ladegaard, projektchef Marc Gabriels, teknisk chef Henrik Toghøj samt økonomi- og administrationschef Søren Stentebjerg Christensen. Herunder kan du læse hvordan firmaet startede, og hvad der er sket siden.

Kig med her og se hvordan byggeriet forløber.

Lilje-husets historie

1970 //
Direktør Berner Ladegaard og to tømrere stifter firmaet Hjorth, Thomsen & Co. ApS med det formål at bygge sommerhuse i Danmark. Allerede fra start bliver Lilje registreret som varemærke og husene bliver markedsført og bygget som Lilje-huset.
1975 //
Den første oliekrise med bilfrie søndage og stor nedgang i byggeriet gør ikke tiderne lette. Den sidste af de to medstiftere træder ud af virksomheden, hvorefter Berner Ladegaard står som eneaktionær.
1983 //
Firmaet ændres til et aktieselskab med navnet Lilje-huset A/S.
1993 //
Selskabsstrukturen ændres som forberedelse til et kommende generationsskifte.
1996 //
Berner Ladegaards søn Simon Ladegaard ansættes som salgskonsulent i Lilje-huset A/S.
1998 //
Generationsskiftet bliver påbegyndt og Simon Ladegaard går ind i ejerskabet af Lilje-huset A/S.
2004 //
Generationsskiftet gennemføres med Simon Ladegaard som hovedaktionær og adm. direktør. Berner Ladegaard fortsætter i en tilbagetrukket stilling som arbejdende bestyrelsesformand og har stadig en mindre aktionærpost.
2021 //
Generationsskiftet afsluttes med Simon Ladegaard som eneaktionær og direktør i Lilje-huset A/S. Berner Ladegaard fortsætter som bestyrelsesformand.

 

Dansk kvalitet i dit byggeri

Lilje-huset A/S er en af landets førende udbydere af fritidshuse i træ. Vi er specialiseret i såvel udvikling som salg og byggeri af fritidshuse til private forbrugere i totalentreprise, men tilbyder også Medbyg løsninger, hvor kunden selv varetager dele af arbejdet. Lilje-huset A/S drives med udgangspunkt i håndværksmæssige traditioner og leverer derfor et fritidshus med en flot kvalitet og finish. Selve driften og styringen ligner dog ikke en typisk håndværksvirksomhed, da vi som totalleverandør har sat hele processen i system. Fra salg til byggeansøgning fra projektering til aflevering – og altid med kunden i centrum.

Spørg os bare!

Siden 1970 har vi rådgivet mere end 4.700 kunder ved anskaffelsen af et Lilje-hus. Vi lægger vægt på allerede i salgsfasen at gennemgå byggeprojektets detaljer, så der ikke senere i forløbet opstår overraskelser. Vores byggerådgivere med teknisk afdeling i ryggen, er uddannet til at afklare langt de fleste problemstillinger og vores rådgivning omfatter alt fra indretning, materialevalg og husets placering til grundkøb, udlejning og finansiering.

Nøgletal

HOVEDTAL (T. KR.) 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19
Bruttofortjeneste 44.028 33.488 32.558 31.485 29.492
Resultat før finansielle poster 27.521 16.811 14.216 13.882 13.183
Finansielle poster 967 -370 844 443 555
Årets resultat 22.221 12.819 11.746 11.173 10.715
Egenkapital ultimo 46.466 39.246 37.927 41.181 40.007
Samlede aktiver 69.429 59.971 60.330 62.657 56.328
Årets investeringer 426 462 1.492 961 883
Antal medarbejdere 52 55 54 49 45
           
NØGLETAL          
Egenkapitalens forrentning 51,9 33,2 29,7 27,5 27,0
Soliditetsgrad 66,9 65,4 62,9 65,7 71,0