Hus Aflaesning
Fritidshuse siden 1970

– i mere end 50 år har vi opført over 4.400 fritidshuse langs de danske kyster. Skal vi også bygge dit?

Byggefirmaet Lilje-huset A/S

Den daglige ledelse udgøres i dag af adm. direktør Simon Ladegaard, projektchef Marc Gabriels, teknisk chef Henrik Toghøj samt økonomi- og administrationschef Søren Stentebjerg Christensen. Herunder kan du læse hvordan firmaet startede, og hvad der er sket siden.

 

Lilje-husets historie

1970
Direktør Berner Ladegaard og to tømrere stifter firmaet Hjorth, Thomsen & Co. ApS med det formål at bygge sommerhuse i Danmark. Allerede fra start bliver Lilje registreret som varemærke og husene bliver markedsført og bygget som Lilje-huset.

1975
Den første oliekrise med bilfrie søndage og stor nedgang i byggeriet gør ikke tiderne lette. Den sidste af de to medstiftere træder ud af virksomheden, hvorefter Berner Ladegaard står som eneaktionær.

1983
Firmaet ændres til et aktieselskab med navnet Lilje-huset A/S.

1993
Selskabsstrukturen ændres som forberedelse til et kommende generationsskifte.

1996
Berner Ladegaards søn Simon Ladegaard ansættes som salgskonsulent i Lilje-huset A/S.

1998
Generationsskiftet bliver påbegyndt og Simon Ladegaard går ind i ejerskabet af Lilje-huset A/S.

2004
Generationsskiftet gennemføres med Simon Ladegaard som hovedaktionær og adm. direktør. Berner Ladegaard fortsætter i en tilbagetrukket stilling som arbejdende bestyrelsesformand og har stadig en mindre aktionærpost.

2021
Generationsskiftet afsluttes med Simon Ladegaard som eneaktionær og direktør i Lilje-huset A/S. Berner Ladegaard fortsætter som bestyrelsesformand.

 


 

Dansk kvalitet i dit byggeri

Lilje-huset A/S er en af landets førende udbydere af fritidshuse i træ. Vi er specialiseret i såvel udvikling som salg og byggeri af fritidshuse til private forbrugere i totalentreprise, men tilbyder også Medbyg løsninger, hvor kunden selv varetager dele af arbejdet. Lilje-huset A/S drives med udgangspunkt i håndværksmæssige traditioner og leverer derfor et fritidshus med en flot kvalitet og finish. Selve driften og styringen ligner dog ikke en typisk håndværksvirksomhed, da vi som totalleverandør har sat hele processen i system. Fra salg til byggeansøgning fra projektering til aflevering – og altid med kunden i centrum.

Spørg os bare!

Siden 1970 har vi rådgivet mere end 4400 kunder ved anskaffelsen af et Lilje-hus. Vi lægger vægt på allerede i salgsfasen at gennemgå byggeprojektets detaljer, så der ikke senere i forløbet opstår overraskelser. Vores byggerådgivere med teknisk afdeling i ryggen, er uddannet til at afklare langt de fleste problemstillinger og vores rådgivning omfatter alt fra indretning, materialevalg og husets placering til grundkøb, udlejning og finansiering.

Nøgletal

HOVEDTAL (T. KR.) 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
Bruttofortjeneste 31.485,0 29.492,0 24.781,0 20.663,0 19.272,0
Resultat før finansielle poster 13.882,0 13.183,0 9.073,0 6.001,0 6.201,0
Finansielle poster 443,0 555,0 631,0 743,0 548,0
Årets resultat 11.173,0 10.715,0 7.571,0 5.261,0 5.266,0
Egenkapital ultimo 41.181,0 40.007,0 39.292,0 35.721,0 34.459,0
Samlede aktiver 62.657,0 56.328,0 50.388,0 44.697,0 44.085,0
Årets investeringer 961,0 883,0 1.421,0 1.116,0 1.819,0
Antal medarbejdere 49,0 45,0 47,0 42,0 40,0
           
NØGLETAL          
Egenkapitalens forrentning 27,5 27,0 20,2 15,0 15,6
Soliditetsgrad 65,7 71,0 78,0 79,9 78,2