Underretning om indsamling af personoplysninger

PERSONDATAPOLITIK FOR LILJE-HUSET A/S version 1.0.1

Lilje-huset A/S og de tilknyttede selskaber Lilje-Invest A/S og Simola Holding ApS behandler personoplysninger om brugere af lilje-huset.dk, kunder og underleverandører i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af persondata og denne Persondatapolitik.

Dataansvarlig er:
Lilje-huset A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32
5220 Odense SØ
Telefon: 6614 4677
Email: lilje-huset@lilje-huset.dk
Cvr-nr. 34755116

Formålet med Lilje-huset A/S’ Persondatapolitik er at beskytte dine personlige oplysninger og Persondatapolitikken følger den til enhver tid gældende lovgivning omkring persondata. Som led i Persondatapolitikken skal vi give dig underretning om vores behandling af dine personoplysninger.

Sådan behandles informationer om dig
Retsgrundlaget for vores behandling følger af persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, hvoraf fremgår, at vi har et lovligt grundlag til at behandle dine personoplysninger fordi behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennem-førelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for (eventuel) indgåelse af en kontrakt.

Retsgrundlaget kan også være et samtykke, afgivet til et eller flere specifikke formål.

Personoplysninger behandles i forbindelse med efterspurgte ydelser, som bestilling af katalog, udarbejdelse af projektforslag, udarbejdelse af entrepriseaftale, gennemførelse af det i entrepriseaftalen beskrevne byggeri og lignende ydelser, hvor en opgave er pålagt Lilje-huset A/S.

Lilje-huset A/S opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at imødekomme din forespørgsel, eller opfylde de indgåede aftaler, herunder eventuel efterfølgende reklamationer eller lignende. Lilje-huset A/S har klare retningslinjer for håndtering og opbevaring af personoplysninger.

Lilje-huset A/S behandler kun relevante og nødvendige personoplysninger. Følgende almindelige personoplysninger behandles:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Bopælsadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Byggeadresse

 

Endvidere kan der ske behandling af andre personoplysninger, som du selv har afgivet i forbindelse med katalogbestilling, udarbejdelse af projektforslag, gennemførelse af det i entrepriseaftalen beskrevne byggeri og lignende ydelser.

Sikring af personoplysninger
Lilje-huset A/S beskytter dine data efter passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Sikkerhedsforanstaltningerne opdateres løbende.

Hvem kan se dine personoplysninger
Ledelsen og relevant personale har adgang til, og kan behandle de oplysninger, der registreres om dig. I det omfang det er nødvendigt for efterspurgte ydelser, videregiver vi personoplysninger til relevante tredjeparter. Dette kan f.eks. være, men ikke begrænset til, posttjenester, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber, underleverandører og eksterne rådgivere.

I det tilfælde, at data videregives til lande uden for EU og EØS, indgår Lilje-huset A/S databehandleraftaler med disse underleverandører for at sikre et passende sikkerhedsniveau. Disse aftaler sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til EU/EØS-regler om persondatabeskyttelse. Lilje-huset A/S modtager ikke personoplysninger fra tredjepart.

Periode for opbevaring af personoplysninger
Opbevaringsperioden i forbindelse med afgivelse af personoplysninger er beskrevet i de enkelte samtykkeerklæringer.

Personoplysninger afgivet ved brug af funktionerne ”beregn vejl. pris” på lilje-huset.dk vil blive slettet efter 14 dage.

Dine rettigheder
Som registreret har du følgende rettigheder

 • Retten til at få rettet forkerte personoplysninger
 • Retten til at få oplyst hvilke personoplysninger der behandles
 • Retten til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Retten til at klage over behandlingen
 • Retten til at få flyttet dine personoplysninger
 • Retten til i visse tilfælde, at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægge, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Gør brug af dine rettigheder
Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder skal du kontakte:

Lilje-huset A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32
5220 Odense SØ
Telefon: 6614 4677
Email: lilje-huset@lilje-huset.dk

Indgiver du en klage til Lilje-huset A/S over behandlingen af dine personoplysninger og ikke får medhold, kan du klage til datatilsynet. Du kan også vælge at klage til Datatilsynet uden først at kontakte Lilje-huset A/S.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
DK-1300 København K.
www.datatilsynet.dk